panithan4

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ(ทดแทน) ของ สภ.ท่าใหม่ ด้วยวิธี E-bidding

พระแสงดาบเขนและโล่

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ(ทดแทน) ของ สภ.ท่าใหม่ ด้วยวิธี E-bidding ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ >>>   

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.ท่าใหม่

พระแสงดาบเขนและโล่

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.ท่าใหม่ รายละเอียดดังนี้

ประกาศสถานีตำรวจภูธรนายายอาม เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ

พระแสงดาบเขนและโล่

ประกาศสถานีตำรวจภูธรนายายอาม เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ คลิกที่นี่

คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ

1473324205425

เชิญชวนข้าราชการตำรวจในสังกัด ศึกษาเรียนรู้ และทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการปฏิบัติงานด้วยหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ จากคู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ

ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งโดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์

พระแสงดาบเขนและโล่

ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งโดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร    

ร่าง TOR การจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

พระแสงดาบเขนและโล่

ร่าง TOR การจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง Download

ประกาศร่างจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง

พระแสงดาบเขนและโล่

ประกาศร่างจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง ดาวโหลดเอกสาร

ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

พระแสงดาบเขนและโล่

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่นี่

ประกาศจังหวัดจันทบุรี ประกวดราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งฯ

พระแสงดาบเขนและโล่

ดาวน์โหลด ประกาศ รายละเอียดคุณลักษณะ