panithan4

ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งโดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์

พระแสงดาบเขนและโล่

ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งโดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร    

ร่าง TOR การจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

พระแสงดาบเขนและโล่

ร่าง TOR การจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง Download

ประกาศร่างจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง

พระแสงดาบเขนและโล่

ประกาศร่างจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง ดาวโหลดเอกสาร

ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

พระแสงดาบเขนและโล่

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่นี่

ประกาศจังหวัดจันทบุรี ประกวดราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งฯ

พระแสงดาบเขนและโล่

ดาวน์โหลด ประกาศ รายละเอียดคุณลักษณะ

ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ

พระแสงดาบเขนและโล่

ดาวน์โหลดรายละเอียด ร่างประกาศ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ E-Bidding

พระแสงดาบเขนและโล่

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  E-Bidding ดาวน์โหลด

ขอเชิญข้าราชการตำรวจร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระแสงดาบเขนและโล่

ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี  ขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจร่วมลงนามถวายพระพรหรือเขียนกลอนถวายพระพรในหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตามลิงค์นี้ http://king.kapook.com/post.php

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง

พระแสงดาบเขนและโล่

ภ.จว.จันทบุรีจัดทำร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง  ดังนี้ ร่างประกาศ คุณลักษณะเฉพาะและราคา